Program of the LIFMAT 2023 conference

The professional conference program is created under the auspices of prof. MD Martin Prazný, CSc. Ph.D., who is one of the leading diabetologists in the Czech Republic. The main topics this year will also include diabetology and obesitology, cardiology, telemedicine, social health care, data managing from health data or prevention and guidance for exercise and a healthy lifestyle.

Odborný program: 24. 10. Hlavní sál
24. 10. Hlavní sál
Zahájení konference
9:00

Zahájení odborné konference

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

prof. MUDr. Martin Prázný CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA

BLOK 1

Kardiologie a onkologie

9:15 - 10:30
9:15

TBA

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

9:30

Pokroky managementu pacientů s hyperlipidemií

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

9:45

AI modely pro analýzu histopatologických dat - detekce rakoviny

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

10:00

TBA

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.

10:15

Diskusní panel

Přestávka na kávu
10:30 - 10:45
10:30

Navštivte výstavu LIFMAT Market 2023

BLOK 2

Psychologie, adiktologie

10:45 - 12:45
10:45

TBA

Lujza Bubánová

11:00

Stav exekutivně kognitivních funkcí u bariatrických pacientů s možným přesahem do uvažované podpory pomocí online kognitivních tréninků

Mgr. PhDr. Nelly Kalinová

11:15

Když se protne psychologie, diabetologie a telemedicína - neprobádané území nekonečných možností?

Mgr. Judita Konečná

11:30

TBA

MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

11:45

Virtuální realita v kognitivním tréninku a zdravé stárnutí

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.

12:00

Virtuální realita a budování psychické odolnosti

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.

12:15

Zkušenosti z ameriky ze zavádění psychadeliky asistované psychotrerapie

Mgr. Rita Kočárová

12:30

Applications of Natural Language Processing Models in Clinical Practise

doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

12:45

Diskusní panel

Přestávka
13:00 - 13:45
13:00

Navštivte výstavu LIFMAT Market 2023

BLOK 3

Obezitologie, diabetologie

13:45 - 15:45
13:45

Telemedicína a digitální medicína v diabetologii

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

14:00

Technologie u nejlehčích pacientů

Prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc. MBA

14:15

Chytré inzulínové pumpy: Jak moc se na ně spolehnout a kam jde vývoj

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

14:30

Prevence diabetu 1. typu - vize vzdálená či blízká?

Prof. MUDr. Zdeně Šumník, Ph.D.

14:45

TBA

MUDr. Ondřej Tefr

15:00

Posouvají nás senyorové technologie v diabetologii blíže k reálné telemedicíně?

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

15:15

TBA

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

15:30

Diskusní panel

Přestávka
15:45 - 16:00
15:45

Navštivte výstavu LIFMAT Market 2023

Speciální téma ročníku Bariatrie
16:00 - 17:15
16:00

Kde je bariatrie v roce 2023 - má stále své místo v léčbě obezity?

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

16:15

AI modely pro predikci glykemie u bariatrických pacientů

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

16:30

Bariatrie klinicky: případy pacientů

MUDr. Ondřej Mikeš

16:45

TBA

MUDr. Martin Hrubý

17:00

Diskusní panel