Program konference LIFMAT 2023

Program odborné konference vzniká pod záštitou prof. MUDr. Martina Prázného, CSc. Ph.D., který patří k předním diabetologům v České Republice. Mezi hlavní témata bude i letos patřit diabetologie a obezitologie, kardiologie, telemedicína, sociální zdravotní péče, data managing ze zdravotní dat nebo prevence a vedení k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Odborný program: 24. 10. Hlavní sál
24. 10. Hlavní sál
Zahájení konference
9:00

Zahájení odborné konference

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

prof. MUDr. Martin Prázný CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA

BLOK 1

Kardiologie a onkologie

9:15 - 10:30
9:15

TBA

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

9:30

Pokroky managementu pacientů s hyperlipidemií

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

9:45

AI modely pro analýzu histopatologických dat - detekce rakoviny

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

10:00

TBA

Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.

10:15

Diskusní panel

Přestávka na kávu
10:30 - 10:45
10:30

Navštivte výstavu LIFMAT Market 2023

BLOK 2

Psychologie, adiktologie

10:45 - 12:45
10:45

TBA

Lujza Bubánová

11:00

Stav exekutivně kognitivních funkcí u bariatrických pacientů s možným přesahem do uvažované podpory pomocí online kognitivních tréninků

Mgr. PhDr. Nelly Kalinová

11:15

Když se protne psychologie, diabetologie a telemedicína - neprobádané území nekonečných možností?

Mgr. Judita Konečná

11:30

TBA

MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

11:45

Virtuální realita v kognitivním tréninku a zdravé stárnutí

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.

12:00

Virtuální realita a budování psychické odolnosti

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.

12:15

Zkušenosti z ameriky ze zavádění psychadeliky asistované psychotrerapie

Mgr. Rita Kočárová

12:30

Applications of Natural Language Processing Models in Clinical Practise

doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.

12:45

Diskusní panel

Přestávka
13:00 - 13:45
13:00

Navštivte výstavu LIFMAT Market 2023

BLOK 3

Obezitologie, diabetologie

13:45 - 15:45
13:45

Telemedicína a digitální medicína v diabetologii

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

14:00

Technologie u nejlehčích pacientů

Prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc. MBA

14:15

Chytré inzulínové pumpy: Jak moc se na ně spolehnout a kam jde vývoj

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.

14:30

Prevence diabetu 1. typu - vize vzdálená či blízká?

Prof. MUDr. Zdeně Šumník, Ph.D.

14:45

TBA

MUDr. Ondřej Tefr

15:00

Posouvají nás senyorové technologie v diabetologii blíže k reálné telemedicíně?

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.

15:15

TBA

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

15:30

Diskusní panel

Přestávka
15:45 - 16:00
15:45

Navštivte výstavu LIFMAT Market 2023

Speciální téma ročníku Bariatrie
16:00 - 17:15
16:00

Kde je bariatrie v roce 2023 - má stále své místo v léčbě obezity?

MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.

16:15

AI modely pro predikci glykemie u bariatrických pacientů

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

16:30

Bariatrie klinicky: případy pacientů

MUDr. Ondřej Mikeš

16:45

TBA

MUDr. Martin Hrubý

17:00

Diskusní panel